Mis on trassifrees ja mis abi on sellest kaevamisel?

Trassifrees LASKI teeb kaevamise tööd hõlpsamaks, olles juba ennast tõestanud „lipulaev“ tänu klientide heale tagasisidele. Trassifrees ehk nö. kaablifrees lihtsustab side-, pinnasekaabli- või elektrikaabli ning torustike paigaldust aedades, kooliparkides või mujal, kus on liikumine komplitseeritud. Laski masin pääseb ilma suure vaevata ligi ka kitsamatesse kohtadesse. Samuti aitab trassifrees ära teha eeltöö näiteks ka kastmissüsteemide paigaldamiseks. Eelpool mainitud tööde teostamiseks võivad suured masinad pinnast rikkuda ja käsitsi kaevamine on vaevaline. Suureks boonuseks ongi Laski masina kiire töö ja pinnase võimalikult minimaalne kahjustamine, ning seeläbi ka hilisem kiire kaevetööde koha nö. likvideerimine/taastamine ehk korrastus. 


Ennast juba hästi tõestanud trassifeesi mudeliga LASKI TR 60/14 HC (mis ka renditav mitmetes rendipunktides üle Eesti, loomulikult ka meilt Aiatähest) on kraavi sügavus reguleeritav, kuni 68 cm ning kaevatud kraav lihtsa ja puhta profiiliga. Kaevamise kiirus on umbes 20 – 180 m/h sõltuvalt pinnasest. Seda masinat kasutatakse kompaktse ja kõva ning väikeste kividega (kuni 50mm) pinnases. Lahtine pinnas teisaldatakse puuri abil kraavi kõrvale, mis võimaldab hiljem lihtsa ning mugava kraavi taastäitmise.

Antud LASKI mudel TR60/14 HC on varustatud Hydro-juhtimisega, mis tagab seadme parema käsitluse. Juhtimine toimib ümberlülituse meetodil: masin muudab töö kiirust vastavalt kraavi pinnase omadustele/mulla eripärale. Peale eelpool nimetatud funktsiooni kasutatakse antud Hydromootorit ka peamise liikumiselemendina, kui panna masin transpordi režiimi.


LASKI trassifreeside valikuga saad tutvuda: SIIT!

NB! Ideaalseks lahenduseks näiteks kodu- või iluaias on enne trassifreesiga kraavi kaevamist kasutada murukamara lõikurit, et hiljem peale trassifreesiga tehtud kaevamistöid murukamar asetada oma kohale tagasi. Selliselt kahe seadme kombineerimises - üsna kiirelt ei ole jälgegi sellest, et alles hiljuti on tehtud vastaval murupinnasel kaevetöid. Murukamaralõikurit saad soetada meilt või rentida näiteks meie kliendilt Avantirent OÜ-st.


LASKI seadmetele võid kindel olla!
MÜÜK - HOOLDUS - KULU-ja VARUOSAD Laski esindustest Tallinnast ja Tartust.